Επικοινωνία

Φόρμα επικοινωνίας


Safe Living: Ασφαλής διαβίωση και κατά την διάρκεια της νέας πανδημίας στην Haris care

Στη Haris care η ασφάλεια των ενοίκων μας αλλά και του συνόλου του προσωπικού της Μονάδας, αποτελούσε και εξακολουθεί να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα.

Γι’ αυτό και η Haris care εφάρμοσε από την πρώτη στιγμή και με τη μέγιστη σχολαστικότητα όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα υγιεινής και ασφάλειας, έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα ενημέρωσης και πρόληψης, προχώρησε στην εκπαίδευση του προσωπικού της και σήμερα, πρωτοπορεί για μια ακόμα φορά, διενεργώντας μια σειρά από ελέγχους και πρακτικές με κεντρικό γνώμονα την αποφυγή μετάδοσης και διασποράς του νέου ιού SARS-CoV-2 (COVID-19)

Safe Living – Τι σημαίνει

Το Safe Living είναι μία μεγάλη δέσμη μέτρων και πρακτικών που εφαρμόζονται στην Μονάδα μας και έχουν σκοπό να εξασφαλίσουν την πιστή τήρηση διαδικασιών αντιμετώπισης του COVID-19 στο σύνολο των τμημάτων της Μονάδας για την προστασία των εργαζομένων και των ενοίκων.

Safe Living – Τι μέτρα έχουμε λάβει

Από την πρώτη στιγμή συστάθηκε μια επιστημονική ομάδα εργασίας αποτελούμενη από άτομα της Haris care και των συνεργατών ιατρών με σκοπό την αποτύπωση της κατάστασης και την εκπόνηση ενός ειδικού οδηγού λειτουργίας, με όλες τις οδηγίες και τα μέτρα που έπρεπε να εφαρμοστούν εν μέσω της πανδημίας Covid-19. Στο πλαίσιο αυτό:

 • Το προσωπικό της Μονάδας εκπαιδεύτηκε κατάλληλα.
 • Εφαρμόστηκαν αυστηρά άμεσα μέτρα περιορισμού και εν τέλει απαγόρευσης των επισκέψεων.
 • Δόθηκαν γραπτές οδηγίες και ετοιμάστηκαν πρωτόκολλα αντίδρασης σε κάθε πιθανό σενάριο.
 • Τοποθετήθηκαν σημάνσεις με οδηγίες σε όλα τα τμήματα.
 • Τοποθετήθηκαν σημάνσεις σε όλα τα τμήματα, οι οποίες δίνουν σαφείς οδηγίες τόσο στο προσωπικό όσο και στους ενοίκους.
 • Ηχητικά ενημερωτικά σποτ μέσα σε όλα τα τμήματα για όλα τα μέτρα προστασίας.
 • Εκπονούνται σε εβδομαδιαία βάση τεστ ανίχνευσης του νέου ιού.
 • Τοποθετήθηκαν απολυμαντικά στις εισόδους και δόθηκαν σε όλους τους εργαζόμενους μέσα ατομικής προστασίας.
 • Αναθεωρήθηκαν τα πλάνα καθαρισμού και απολύμανσης.
 • Αυξήθηκε το προσωπικό καθαριότητας.
 • Σε τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιείται απολύμανση του χώρου.

Safe Living – Τι πρέπει να ξέρει ο υποψήφιος πελάτης

Σκοπός της Haris care είναι να διατηρήσει ένα κλίμα ασφάλειας αλλά και οικογενειακής θαλπωρής για τους ενοίκους της. Για τον λόγο αυτό, τα μέτρα προστασίας εφαρμόζονται με τρόπο ώστε να μην διαταράσσεται η ηρεμία και οικογενειακή γαλήνη που επιθυμούμε για τους ενοίκους μας. Παράλληλα, με ευαισθησία αλλά και υπομονή προσπαθούμε να τους επικοινωνήσουμε την επικινδυνότητα αλλά και τους λόγους για τους οποίους η χρήση μέτρων (π.χ. μάσκες και προσωπίδες) είναι απαραίτητη για την δική τους υγεία.

SAFE LIVING HARIS CARE – ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΙΟΥ